‘Het Lied Zoekt haar weg de wereld rond, gaat weer verder en brengt mensen bij elkaar .
Voor deze concertreeks kiest Resolut resoluut voor de aarde als thema.
Met treffende liederen over onze mooie, blauwe planeet en haar bewoners brengt resolut een ode aan de
aarde en uit ze haar bezorgdheid over de kwetsbaarheid ervan….
Deze concerten werden ondersteund door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
De opbrengst gaat naar 11.11.11 en vzw RASUWA , De Gouden Parel.
Ik hoop dat deze fotoreeks een mooi aandenken mag zijn voor alle koorleden,muzikanten en allen die zich engageerdenin de verschillende werkgroepen.
Deze reeks wordt U met veel plezier aangeboden door Guy Van Nieulande .